Tag Archives: ทอดเทียนโฮม

ทอดเทียนโฮม วัดดงอีกบุก

By   กันยายน 17, 2017

ประเภณีสำคัญทางศาสนาของวัดดงอีบุก งาน ทอดเทียนโฮม มีประชาชนในพื้้นที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีกลุ่มปผู้ประกอบการต่างๆ มาร่วมงานมากมาย มีชุดเครื่องสียงในหมูบ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตเทศบาลตำบลปรชาสุขสันต์ มาให้ความบันเทิงกับผู้มาร่วมงาน