By   พฤศจิกายน 29, 2018
องค์ประกอบ ขั้นตอนดำเนินงาน
แนวคิดการประเมิน –       กำหนดขอบเขต แนวทางการประเมิน

–       กำหนดตัวชี้วัด

–       สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

–       วิเคราะห์ข้อมูล

–       ประเมินค่า

–       สร้างองค์ความรู้

–       เขียนรายงานและนำเสนอ

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย

2. กำหนดแนวทางกลยุทธ์

– กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

– กำหนดสาร สื่อหรือวิธีการสื่อสาร

– กำหนดงบประมาณ

3. เตรียมการสู่การปฏิบัติ

– เตรียมแผนสำรอง

– กำหนดวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัด

กลยุทธ์การสื่อสาร –       การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

–       การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เครือข่าย

–       การสื่อสารทางการตลาด

–       การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน/IMC

–       กลยุทธ์เลือกใช้และประเมินสื่อ

สื่อโฆษณา –  สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เช่น ป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจุลสาร                                                        –  สื่อออนไลน์ ได้แก่ บล็อก vdo,  social media, facebook, twitter, youtube, line@ เป็นต้น
–  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทัศน์และวิทยุ
–  สื่อนอกอาคารสถานที่ ได้แก่ สื่อโฆษณากลางแจ้ง เช่น  แผ่นป้ายโปสเตอร์ ป้ายเขียน และป้ายจัดทำเป็นพิเศษ โฆษณาภายในตัวรถ ป้ายโฆษณานอกตัวรถ และป้ายโฆษณาที่สถานีชานชาลา และที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยาน เป็นต้น
–  สื่อประกอบอื่น ๆ ได้แก่ สื่อโฆษณาในร้านค้า ณ แหล่งซื้อสื่อโฆษณาเจาะตรง สื่อสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และสื่อเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
การประเมินผลการสื่อสาร –   การประเมินปัจจัยนำเข้า

–   การประเมินกระบวนการดำเนินงาน

–   การประเมินผลผลิต

–   การประเมินผลลัพธ์

วิจัยการตลาด, การวิจัยตลาด

นาฎรพี ทรายแก้ว
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร . 02 5097219, 0983098297

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
บริการ รถรับส่งพนักงาน รถตู้รับส่งพนักงาน รถบัสรับส่งพนักงาน
บริษัทวิจัยตลาด ธุรกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม รับทำวิจัยตลาด

บริการออกแแบบสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า วางแผนกลยุทธ์ วิจัยตลาด
!!!อยากสวยต้องสั่ง อยากปังต้องขาย บีทอกซ์มาร์ก (BEETOXMASK) พอกหน้าสูตรเข้มข้น DETOX บำรุง ฟื้นฟูผิว ลดสิว คุมมันบีทอกซ์มาส์ก พอกหน้าลดสิวพอกหน้าพิษผึ้ง จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค